Mgr.art. Anna Kališová

Mlynarovičova 3796/4 

851 03 Bratislava-Petržalka 

anakalis.slovakia@gmail.com


IČO: 51663601

DIČ: 1074898242

Tel.č.: 0905 103 029


Prevádzka:

Mgr.art. Anna Kališová - krajčírska dielňa

Mlynarovičova 2

851 03 Bratislava-PetržalkaZápis:

Číslo živn.registra: 110-266514, okresný úrad Bratislava 

anakalis.slovakia@gmail.com