Cenník služieb

Šitie Ring Slingov

V cene sú zarátané aj RS krúžky. Riasený Ring Sling

Je možné dodať vlastné krúžky -7€

18€

Skracovanie šatiek

Skrátenie šatky z jednej strany, s presunutím stredových značiek. 

8€

Skrátenie šatky z oboch strán

Skrátenie z oboch strán rovnako, bez posúvania stredových značiek

12€

Skrátenie Ring Slingu

Skrátenie voľného konca s opätovným našitím značky

6€

Výmena Ring Sling krúžkov

Výmena krúžkov na Ring Slingu, pôvodné šitie sa vypára a našijú sa nové krúžky

15€

Oprava šatky

Oprava vytiahnutej alebo roztrhnutej nitky.

2-5€

Prešitie poškodeného lemu

V prípade  potreby, je možné opraviť poškodený lem alebo šatku zúžiť.

10€